Doorgaan naar content

Citizenship Professionalism Autonomy

BRUSSELS SPROUTS Amsterdam

Wat BRUSSELS SPROUTS verstaat onder visie en strategie

Brussels Sprouts

Kwaliteitsambitie

Maatschappelijke en ethische ontwikkelingen geduid, geanalyseerd en vertaald naar de praktijk.

Brussels Sprouts

Kwaliteitsbeleid

Ethisch leiderschap door het management van de onderneming en een integere organisatiecultuur.

Brussels Sprouts

Kwaliteitsbeheersing

Een moreel kompas ter aantoonbare beheersing van het gedrag van bestuurders en de medewerkers van de organisatie.

Voor (mede-) beleids- en kwaliteitsbepalers

Contact Us